Danh sách những đề tài sinh viên tham gia Hội thi

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 27-04-2020


Sau 10 ngày nhận đăng ký tham gia Hội thi "Nghiên cứu khoa học Sinh viên Khoa Du lịch lần 2 năm 2020" từ ngày 15/4/2020 - 25/4/2020, Khoa Du lịch đã nhận được 35 đề tài của các bạn sinh viên trong Khoa.

- Từ ngày 10/5/2020 – 15/5/2020: Khoa Du lịch tổ chức họp và đánh giá trực tiếp, xếp loại đánh giá đề tài của sinh viên theo thứ tự chọn lọc từ 1-10 đề tài nghiên cứu có ý tưởng xuất sắc để phân công giảng viên hỗ trợ hướng dẫn, nhằm giúp các bạn hoàn thiện nghiên cứu.

- Từ ngày 20/5/2020 – 15/8/2020: Sinh viên/nhóm sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với sự hỗ trợ góp ý sửa bài của các giảng viên được phân công hướng dẫn; Sinh viên hoàn thiện và in ấn nộp về Khoa Du lịch (kèm file mềm). Hạn chót nhận bài nghiên cứu của sinh viên/nhóm sinh viên tham gia hội thi là ngày 20/8/2020.

- Từ ngày 20/8/2020 - 25/8/2020 Thành lập Hội đồng chấm thi các bài Nghiên cứu khoa học.

- Ngày 1/9/2020: Công bố các giải thưởng và đề xuất chỉnh sửa để sinh viên/nhóm sinh viên hoàn thiện đề tài, tiến hành thực hiện việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường và tham gia Hội thi Eureka cấp Thành phố.

Dưới đây là danh sách các đề tài đã đăng ký tham gia Hội thi:

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.