Đăng ký hồ sơ hỗ trợ tài chính tham dự hội thảo "Quản lý du lịch dựa vào cộng đồng trong ASEAN"

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


MỜI XEM THÊM CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ SAU:

1. Thông báo học bổng và trợ cấp du lịch dành cho "Hội thảo và Tập huấn về Quản lý du lịch dựa vào cộng đồng trong ASEAN: Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN về du lịch bền vững và lợi ích cộng đồng" (lược dịch bằng Tiếng Việt)

2. Thư mời tham dự (lược dịch bằng Tiếng Việt)

3. Mẫu đơn đăng kí Học bổng tham dự Hội thảo tại Thái Lan

4. Các văn bản và nội dung bằng Tiếng Anh:

- Invitation letter

- Scholarship announcement

- Details of scholarship

- Application form

 

 

Tôn Long Hạ: BBT Website, cập nhật ngày 07/9/2017

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.