Chiều 28/06/2018 tại Phòng họp B.101, Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Chi hội Khoa học lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Chi Hội trưởng Chi Hội Khoa học Lịch sử cùng các hội viên thuộc Chi Hội Khoa học Lịch sử Nhà trường.

PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Chi Hội trưởng Chi hội Khoa học lịch sử Trường ĐH Văn hóa TP.Hồ Chí Minh điều hành Đại hội.

      Mở đầu Đại hội, PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Chi Hội trưởng Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học lỗi lạc, bậc danh sư của Việt Nam đã từ trần vào ngày 23/06/2018.

Hội viên tham dự Đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học lỗi lạc, bậc danh sư của Việt Nam

      TS. Bùi Thị Hồng Loan  –  Chi Hội phó Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2013 – 2018) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2018 – 2023). Các hội viên cũng  đã trình bày ý kiến đóng góp cho hoạt động của Hội và đồng ý với báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới (2018 – 2023).

Hội viên tham dự Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng Hội tại Đại hội.

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, học tập và phổ biến những tư liệu về lịch sử Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học lịch sử Việt Nam, phổ biến tri thức lịch sử nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa đến đông đảo CB, GV, CNV và toàn thể học viên, sinh viên nhà trường. Bên cạnh những thành quả đạt được Chi hội cũng còn những hạn chế trong việc tố chức các hoạt động của Hội cần phải được khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) ra mắt.

      Đại hội Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) cũng đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đại biểu. TS. Bùi Thị Hồng Loan trúng cử Chi Hội trưởng Chi Hội Khoa học Lịch sử Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases