Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh - 45 năm đào tạo và tuyển sinh năm 2021.

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-05-2021


      Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng – ngày 3/1/1976. Là một cơ sở đào tạo về nghiệp vụ Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở phía Nam (Trường hiện đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), đã lần lượt đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng rồi đại học, sau đại học. Đến nay, Trường đã khẳng định là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có tính hội tụ lớn nhất ở phía Nam.

     Qua 45 năm (3/1/1975 – 3/1/2021) phát triển, Nhà trường đã đào tạo hơn 40 nghìn cán bộ thuộc 8 ngành chính: Quản lý Văn hóa, Bảo tàng học, Thông tin – Thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt nam, Văn hóa học,  Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (có thể xem nội dung chi tiết 8 ngành đào tạo này tại địa chỉ:    https://hcmuc.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-cac-chuyen-nganh-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh.html). Sản phẩm đào tạo của Trường không những đáp ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Văn hóa và Du lịch mà còn đáp ứng nhu cầu nhân lực lãnh vực này cho các thiết chế văn hóa của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan, các tổ chức kinh tế… từ trung ương đến địa phương ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhiều người học và tốt nghiệp từ nhà trường đã đảm trách các chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh, thành phố và quận, huyện; làm cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác chuyên môn các thiết chế văn hóa trong và ngoài Ngành.

      Năm 2021, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh để đào tạo các ngành và chuyên ngành trình độ đại học:

          1). Thông tin Thư viện:  30 chỉ tiêu.

          2). Bảo tàng học:  30 chỉ tiêu.

          3). Du lịch:  80 chỉ tiêu.

          4). Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:  250 chỉ tiêu.

 4.1). Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch:  100 chỉ tiêu.

 4.2). Chuyên ngành Quản trị du lịch:   150 chỉ tiêu.

          5). Kinh doanh xuất bản phẩm: 30 chỉ tiêu.

          6). Quản lý văn hóa:  270 chỉ tiêu)

                6.1). Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội:  80 chỉ tiêu

                6.2). Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch:  30 chỉ tiêu

                6.3). Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật: 80 chỉ tiêu. 

                6.4). Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch:  80 chỉ tiêu.

           7). Văn hóa học: 270 chỉ tiêu.

   7.1). Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam:  50 chỉ tiêu.

   7.2). Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa:  40 chỉ tiêu.

   7.3). Chuyên ngành Truyền thông văn hóa: 180 chỉ tiêu.

           8). Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam:  30 chỉ tiêu.

    (Có thể xem chi tiết về: Mã tuyển sinh từng ngành/chuyên ngành; Tổ hợp môn xét tuyển; Mã tổ hợp môn xét tuyển; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển; Những thông tin mà thí sinh cần biết khi thi tuyển và đăng ký xét tuyển sinh năm 2021 vào Trường,... trong Đề án tuyển sinh 2021 của Trường tại địa chỉ: https://hcmuc.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021.html)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.