Ngày quyết định chọn ngành học đại học đang đến gần, các sĩ tử hãy cùng ad tìm hiểu chuẩn đầu ra khối kiến thức chuyên ngành Văn hoá Việt Nam.

Chúc các bạn luôn có lựa chọn tốt nhất cho con đường học tập và công việc trong tương lai.   

#thongtintuyensinh2023

#vanhoavietnam

#vanhoahoc

——————————————————

Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa học, liên hệ:

- Hotline: 028.3620.8101 (Văn phòng khoa Văn hoá học)

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc?mibextid=LQQJ4d

- Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases