VHSO - Sáng ngày 27/04, tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (Km số 5 đường Cam Ly, Phường 7, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt. Tham dự lễ ký, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt có TS. Trần Đăng Hải, Hiệu trưởng. Đại diện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng.

Toàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sáng ngày27/4 .

Tại lễ ký, đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với 8 nội dung gồm: Liên kết đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên; Trao đổi nguồn lực giảng viên, chuyên gia giữa hai bên; trao đổi nguồn lực người học; Trao đổi dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu; phối hợp hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; Hợp tác xây dựng nhóm nghiên cứu và tìm kiếm nguồn ngân sách phục vụ lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, đơn vị; Hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ hoạt động đánh giá chất lượng trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Hai bên hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hoạt động triển khai tự đánh giá và phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Hợp tác trong khảo sát, đối sánh chương trình đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra và đánh giá, hoạt động khảo sát các bên liên quan và các hoạt động khác như: Tăng cường kết nối mối quan hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; Phối hợp với nhau trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao vai trò của hai cơ sở đào tạo đối với xã hội.

TS. Trần Đăng Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt phát biểu tại Lễ  ký kết thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa có chất lượng cao cho xã hội. Đây cũng là cơ hội cho hai đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác để tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch trong tương lai.

Đại diện 2 Trường chụp ảnh lưu niệm.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt được thành lập ngày 27/12/2012, tiền thân là trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt được thành lập theo quyết định số 480/QĐ-TCDL, ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Tổng cục du lịch Việt Nam. Trường hiện nay là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành du lịch cho khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận; với chức năng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở trình độ Cao Đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và Bồi dưỡng nghiệp vụ./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases