Với xu hướng toàn cầu hóa và phát triển công nghệ, quốc tế hoá giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và ngày càng được quan tâm bởi các trường đại học và các nhà quản lý. Trong những năm vừa qua, các trường đại học Việt Nam đã có nhiều hoạt động quốc tế đa dạng, từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác với một số lượng lớn các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức nước ngoài.

Nhận thức được sự quan tâm của các bên liên quan trong hoạt động hợp tác quốc tế, đồng thời tiếp nối thành công của Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học năm 2017, trường Đại học Ngoại thương hân hạnh tổ chức Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học năm 2018 vào ngày 8 tháng 10 năm 2018 tại Đại học Ngoại thương, nhằm mục đích cung cấp một diễn đàn mở cho đại diện của các trường đại học Việt Nam và quốc tế có cơ hội kết nối, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp trong hoạt động hợp tác quốc tế. Chủ đề của diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào vấn đề công nhận lẫn nhau bao gồm chuyển đổi kết quả học tập và tín chỉ giữa các quốc gia, liên kết quốc tế trong việc xây dựng các chương trình đào tạo và công nhận bằng cấp. Thông tin chi tiết của Diễn đàn như sau:

1.  Chương trình:      (kèm theo)

2.  Thời gian:            Ngày 08 tháng 10 năm 2018 (cả ngày)

3.  Địa điểm:             Trường Đại học Ngoại thương

                                 Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

4.  Ngôn ngữ :           Tiếng Anh

5.  Lệ phí tham dự:    (kèm theo)Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý trường cử đại biểu tham dự và trình bày tham luận tại các phiên song song của Diễn đàn. Thời hạn đăng ký tham dự và đăng ký trình bày tham luận trước ngày 31/08/2018. Thời hạn gửi slide tham luận trước ngày 30/09/2018. Địa chỉ liên hệ: Cô Đào Thị Thu Hà, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, điện thoại: 04-32595158 (máy lẻ 251), email: qhqt@ftu.edu.vn, di động: 01236696691.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases