VHSO - Sáng ngày 22/03, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hóa (kinh nghiệm từ đô thị hóa New York” do diễn giả TS. Vũ Ngọc Côn, nguyên Giám đốc phụ trách các công trình hạ tầng kỹ thuật của Thành phố New York, Hoa Kỳ trình bày.

TS. Vũ Ngọc Côn, nguyên Giám đốc phụ trách các công trình hạ tầng kỹ thuật của thành phố New York, Hoa Kỳ, diễn giả cho buổi sinh hoạt khoa học.

Chia sẻ tại diễn đàn này, TS. Vũ Ngọc Côn cho biết: Khi nhận lời về làm diễn giả cho buổi sinh hoạt khoa học này, ông mong muốn truyền đạt lại cho giảng viên, các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh những kinh nghiệm mà ông đã tích lũy được sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Ông cũng hy vọng rằng, với những thông tin và kiến thức ông chia sẻ trong diễn đàn này, sẽ giúp cho giảng viên, các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường có thêm những thông tin, kiến thức mới trong việc bảo tồn các di sản văn hóa trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt khoa học sáng 22/3.

Tại buổi sinh hoạt, TS. Vũ Ngọc Côn đã chia sẻ các thông tin hữu ích về kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công tác bảo tồn các di sản mà ông tích lũy được trong thời gian sống và làm việc tại Mỹ với những hình ảnh minh họa sinh động. Theo TS. Vũ Ngọc Côn, muốn bảo tồn, bảo vệ các di sản văn hóa trước tiên cần phải xác định được mục tiêu của Luật bảo tồn di sản; Các thủ tục để đưa các công trình vào danh sách di sản cần được bảo tồn; Quy định đối với công trình di sản; Trách nhiệm của chủ công trình di sản và cùng với đó là chính sách hỗ trợ về tài chính cho các công trình di sản cần được bảo tồn,…

TS. Vũ Ngọc Côn chia sẻ các thông tin với hình ảnh minh họa sinh động.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh. Bên cạnh các tỉnh, thành lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… đô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng tại các tỉnh thành khác như: Vũng Tàu, Kiên Giang, Đồng Nai, Quảng Ninh…Theo kết quả của các cuộc nghiên cứu, tỷ lệ đô thị hóa ở nước ta đã tăng nhanh từ 30.5% lên khoảng 40% từ năm 2010 đến năm 2020. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases