BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 - 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-08-2019


* BIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

1. Ngành Bảo tàng học

1.1. Chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng.

1.2. Chuyên ngành Bảo quản hiện vật Bảo tàng.

2. Ngành Quản lý Văn hóa

2.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

2.2. Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

2.3. Chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc

2.4. Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

3. Ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

4. Ngành Khoa học Thư viện

5. Ngành Văn hóa học

5.1. Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

5.2. Chuyên ngành Truyền thông văn hóa

6. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

6.1. Chuyên ngành Quản trị lữ hành

7. Ngành Việt Nam học

7.1. Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

8. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

BIỂU MẪU 22 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

* BIỂU MẪU 23 - CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Của CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư Số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

BIỂU MẪU 24 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.