BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013 - 2014

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-08-2019


 
MỜI XEM CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY:
 
* Nội dung công khai các chuyên ngành đào tạo:
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nội dung công khai thông tin về đội ngũ giảng viên:
 
 
* Nội dung công khai về chất lượng đào tạo:
 
 
* Nội dung công khai về Cơ sở vật chất và Tài chính:
 
 
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
(Cập nhật lại thông tin đã cập nhật trên website cũ của Nhà trường)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.