TẠP CHÍ VĂN HÓA VÀ NGUỒN LỰC


Nguyễn Thế Dũng
Chịu trách nhiệm xuất bản; Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Phòng làm việc của Hiệu trưởng, tại Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •   Máy bàn: 028.3744429
 •  dungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lương Văn Hy
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Giáo sư
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Chí Bền
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phan An
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trần Văn Ánh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Đỗ Ngọc Anh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Xuân Hồng
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lâm Nhân
Ủy viên Hội đồng Biên tập
Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, tại tầng trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •   0983600653
 •  nhanlam@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Thư
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phan Đình Dũng
Thư ký
 •  
 •   0919486676
 •  dungphan@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.