HỘI SINH VIÊN


Nguyễn Thị Kiều Tiên
Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Sinh viên 5 tốt
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phạm Tấn Hoàng
Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường, Phó Ban thường trực Ban Hỗ trợ Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Mai Khánh Ly
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Đoàn Thành Tài
Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội trưởng khoa Văn hóa học
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tiêu Thị Kim Ngân
Ủy viên Ban Thư ký, Phó Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường, Phó Ban Điều hành Đội Công tác Xã hội
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Phạm Hoài Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Thị Trúc
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội phó khoa Xuất bản
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danh Thị Khánh Ngọc
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội trưởng khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Võ Đình Sang
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Bộ môn Truyền Thông
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Chinh
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Chi hội trưởng Chi hội Đại học Thư viện 9.2
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Huỳnh Hải Hậu
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Hồng Liên
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội trưởng khoa Di sản Văn hóa
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trần Thị Ngọc Thảo
y viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội phó khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Hữu Trình
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội phó khoa Du lịch
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Dương Hồng Ngọc
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng dẫn Du lịch
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.