HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Danh sách hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lâm Nhân
Chủ tịch
Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, tại tầng trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   PGS.TS
 •   0983600653
 •  nhanlam@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Trần Quốc Hoàn
Thư ký
Phòng làm việc tại tầng 1, Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0918987357
 •  hoantran@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lê Thị Thanh Thủy
Thành viên
Phòng làm việc của Khoa Truyền thông, tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0919892098
 •   thuyle@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thế Dũng
Thành viên
Phòng làm việc của Hiệu trưởng, tại Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   PGS.TS
 •   028.3744429
 •  dungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lê Kim Bằng
Thành viên
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Huỳnh Văn Tới
Thành viên
Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh Đồng Nai
 •   PGS.TS
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên
Phòng Đào tạo, tầng 1 khu nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  tungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Trịnh Đăng Khoa
Thành viên
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0913035095
 •  khoatrinh@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Bùi Văn Việt
Thành viên
Phòng làm việc tại tầng Trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Cử nhân
 •   0988577089
 •  vietbui@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Chu Khánh Linh
Thành viên
Phòng làm việc của Khoa Du lịch, tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •   0902.855.977
 •  Chulinh219@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Hoàng Anh Tuấn
Thành viên
Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh
 •   Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bùi Xuân Đức
Thành viên
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hà Minh Thắng
Thành viên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.