Từ năm 2015 đến 2016, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tiến hành dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên”. Tháng 6/2016, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tiếp tục tiến hành công tác truyền thông của dự án và đã phát cho các hộ dân người Mạ, Xtiêng, M’Nông trên 1.000 tờ lịch treo tường với các nội dung, hình ảnh gần gũi trong sinh hoạt, gìn giữ môi trường, khai thác nguồn lợi thiên nhiên hợp lý của đồng bào, nhằm góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ rừng nói chung, bảo vệ Vườn Quốc gia Cát Tiên nói riêng trên một số địa bàn mà dự án đã thực hiện tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước.

Tiếp tục những nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch thực hiện dự án này, tháng 11/2016 Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tiến hành việc phát các trang phục bảo hộ lao động và công cụ hỗ trợ bảo vệ môi trường (gồm quần áo bảo hộ lao động, nón bảo hộ lao động, ủng và găng tay bảo hộ lao động, thùng rác bảo vệ môi trường) cho hơn 200 hộ dân tại các địa bàn trong phạm vi triển khai thực hiện dự án. Cụ thể là tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát tiên, tỉnh Lâm Đồng; xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

  

(Cán bộ Trường ĐH Văn hóa TPHCM phát các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người dân tại Bù Đăng, Bình Phước)

Trang thiết bị bảo hộ lao động và dụng cụ bảo vệ môi trường được phát lần này đều có in, gắn logo của Trường Đại học Văn hóa TPHCM và các khẩu hiệu kêu gọi hành động chung tay bảo vệ môi trường.

Đại diện chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số tại các địa phương mà dự án đã triển khai đều đánh giá cao về hiệu quả của dự án này. Trước mắt, đó là những hoạt động thực tiễn đã được triển khai trong dự án, gắn kết với các thông điệp cụ thể, rõ ràng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sát với thực tế trong đời sống, sinh hoạt của người dân.

(Rất nhiều hộ người DTTS tại Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai đến nhận trang thiết bị bảo hộ và bảo vệ môi trường của dự án)

(Người dân tại Cát Tiên, Lâm Đồng trong trang phục bảo hộ lao động và thùng rác có in logo Trường ĐH Văn hóa TPHCM kêu gọi với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường)

(Hành động thiết thực trong việc chung tay bảo vệ môi trường)

Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tại tất cả các địa phương mà dự án đã được triển khai. Bên cạnh sứ mệnh lịch sử của mình là thực hiện công tác đào tạo cán bộ cho lĩnh vực văn hóa xã hội, qua dự án này nhà trường còn gửi đi thông điệp là chung tay cùng cộng đồng có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường sống của mình.

 

Tin và ảnh: Tôn Long Hạ

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases