Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 22/09/2017

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp


I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Giúp học viên:

- Hiểu sâu về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tổ chức và giá trị văn hóa của doanh nghiệp.

- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.

- Nhận diện, hiểu rõ các ứng xử văn hóa bên trong và bên ngoài của một doanh nghiệp.

- Xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp cho một doanh nghiệp/đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

1. Đối tượng

- Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp/đơn vị (Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc);

- Đội ngũ quản lý cấp trung (Giám đốc nhân sự, Trưởng/Phó các phòng, ban, bộ phận của doanh nghiệp);

- Nhân viên – người lao động thuộc các doanh nghiệp, nhằm tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo nhu cầu của đơn vị;

- Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa kinh doanh; văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa tổ chức.

2. Nội dung chương trình

* Chuyên đề 1: Văn hóa doanh nghiệp là gì? Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cũng  như một xã hội, bên cạnh hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận thì việc xây dựng văn hóa rất quan trọng để gắn kết bền vững nguồn nhân lực của công ty.

 * Chuyên đề 2: Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Thương hiệu vốn do người tiêu dùng “sở hữu”, nên mọi ứng xử của doanh nghiệp hoặc tạo ra “cái hiệu người ta thương” hoặc “cái hiệu người ta ghét”, vậy nên văn hóa ứng xử là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

- Đơn vị xây dựng được văn hóa doanh nghiệp cũng chính là tạo ra “điểm khác biệt trong kinh doanh”, là “nền tảng” để chiến thắng đối thủ trên thị trường.

* Chuyên đề 3: Văn hóa ứng xử ngoài doanh nghiệp.

- Xây dựng văn hóa trong hoạt động marketing.

- Xây dựng văn hóa trong đàm phán và thương lượng với khách hàng.

- Xây dựng văn hóa trong hoạt động bán hàng.

- Xây dựng văn hóa trong định hướng tới khách hàng tiềm năng.

- Chuyên đề 4: Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

- Xây dựng văn hóa trong đàm phán và thương lượng với nhà cung cấp/đối tác.

- Xây dựng văn hóa trong xây dựng đội ngũ nhân sự, chính sách, quyền lợi của nhân viên.

* Chuyên đề 5: Xây dựng mô hình văn hóa của doanh nghiệp.

Mô hình kinh doanh gắn liền với mô hình văn hóa của doanh nghiệp, ví dụ: mô hình kinh doanh kiểu “gia đình trị”, thì văn hóa của doanh nghiệp chính là văn hóa của người trụ cột, người lèo lái công ty, lấy tình cảm làm gốc; mô hình kinh doanh “nhân trị”, lấy tính nhân, ứng xử, thu phục nhân tâm làm gốc; mô hình kinh doanh “pháp trị”, lấy kỹ cương làm gốc;...

* Chuyên đề 6: Thực hành hoặc tham quan khảo sát thực tế.

- Làm bài tập xây dựng văn hóa cho chính doanh nghiệp mình.

- Tìm hiểu, phân tích thực tế một (hay vài) mô hình văn hóa doanh nghiệp của top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

1. Thời gian

- Khóa học tổ chức trong 03 ngày. Dự kiến khai giảng ngày 18/10/2017.

- Hạn cuối đăng ký tham gia khóa học: thứ ba, ngày 17/10/2017.

2. Địa điểm

Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn (quản lý, điều hành các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế).

V. HỌC PHÍ, CHỨNG NHẬN VÀ LIÊN HỆ GHI DANH

1. Học phí

- Học phí khóa học: 1.900.000 đồng/học viên (Lớp tối thiểu 30 học viên).

- Bao gồm chi phí: giảng dạy, chứng nhận, photo tài liệu.

2. Chứng nhận

Chứng nhận do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho mỗi học viên hoàn thành chương trình học và đạt yêu cầu của khóa học.

3. Liên hệ đăng ký ghi danh

Kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập, xin vui lòng liên hệ đăng ký:

- Trực tiếp qua điện thoại: 028.3602.1178, 090.303.3121 (ThS. Trần Hoàng Thái, Thường trực Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn).

- Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi đến:

+ Qua thư: ThS. Trần Hoàng Thái, Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc fax: 028.3510.6502.

+ Qua email: daotaonganhan.vhs@moet.edu.vn./. 

Học viên tải PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154