Trang sinh viên
Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Sinh viên truyền thông văn hoá thể hiện khả năng biên kịch, đạo diễn và diễn xuất

Sinh viên truyền thông văn hoá thể hiện khả năng biên kịch, đạo diễn và diễn xuất

Vì một Quốc gia khởi nghiệp, vì tương lai của thế hệ trẻ hôm nay

Vì một Quốc gia khởi nghiệp, vì tương lai của thế hệ trẻ hôm nay

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tham dự Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ V năm 2017

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tham dự Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ V năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh ngành Khoa học Thư viện năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh ngành Khoa học Thư viện năm 2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 6)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 6)

Tuổi trẻ Trường Đại Học Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh với Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ IX, năm 2017

Tuổi trẻ Trường Đại Học Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh với Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ IX, năm 2017

Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tham gia đi bộ đồng hành chào mừng 20 năm thành lập Phường Thảo Điền

Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tham gia đi bộ đồng hành chào mừng 20 năm thành lập Phường Thảo Điền

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2017, nhiều cơ hội và ưu đãi cho sinh viên

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2017, nhiều cơ hội và ưu đãi cho sinh viên

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Đoàn trường ĐH Văn hóa đạt giải II tại hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần I

Đoàn trường ĐH Văn hóa đạt giải II tại hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần I

Tìm hiểu nội dung về "Đăng ký khối lượng học tập" theo hệ thống tín chỉ

Tìm hiểu nội dung về "Đăng ký khối lượng học tập" theo hệ thống tín chỉ

Giao lưu Học sinh, Sinh viên Dân tộc Thiểu số tiêu biểu các trường văn hóa, thể thao và du lịch Khu vực phía Nam lần thứ VII, năm 2017

Giao lưu Học sinh, Sinh viên Dân tộc Thiểu số tiêu biểu các trường văn hóa, thể thao và du lịch Khu vực phía Nam lần thứ VII, năm 2017

Đại học Văn hóa TP.HCM: Tuyển sinh theo thi tuyển và xét tuyển

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng - phó phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - cho biết năm nay trường sẽ tổ chức tuyển sinh tổng cộng 810 chỉ tiêu, đồng thời hai phương thức thi tuyển và xét tuyển.

Ấm áp họp mặt sinh viên đón tết xa nhà Xuân Đinh Dậu 2017

Ấm áp họp mặt sinh viên đón tết xa nhà Xuân Đinh Dậu 2017

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154