VHSO - Nhằm đánh giá thực trạng cơ chế đào tạo nguồn nhân lực du lịch trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học về đào tạo du lịch trên cả nước, để có cơ sở đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức Tọa đàm xin ý kiến đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch. Tham dự tọa đàm có TS. Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và hơn 66 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học đào tạo du lịch đến từ 30 cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam.

TS. Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và PGS.TS. Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh điều hành Tọa đàm sáng ngày 30/10.

      Nội dung Tọa đàm xoay quanh 2 vấn đề chính: Đánh giá việc tổ chức triển khai cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 đối với các cơ sở giáo dục đại học theo hướng dẫn tại công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 của Bộ GDĐT và  Xin ý kiến dự thảo Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch”.

Toàn cảnh Tọa đàm xin ý kiến đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch.

      Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý giá của các lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các giảng viên đến từ các trường đại học đào tạo Du lịch. Đây sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoạch định các chính sách nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo về du lịch trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Trường Đại Học Tài chính - Marketing đóng góp ý kiến tại Tọa đàm.

      Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Tọa đàm tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo ngành du lịch ở các trường công lập và tư nhân là rất cần thiết cho việc xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch”. Việc tổ chức Tọa đàm ngày hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh là cơ hội tốt để các trường ở khu vực phía Nam có cơ hội để chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong hiện tại và tương lai./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI TỌA ĐÀM

PGS.TS. Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biều chúc mừng, khai mạc Tọa đàm.

TS. Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học trình bày các nội dung của Tọa đàm xin ý kiến đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch.

Một góc buổi Tọa đàm sáng ngày 30/10.

Đại diện Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) đóng góp ý kiến tại buổi Tọa đàm.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases