(VHSO) - Đào tạo trình độ tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học, là bậc đào tạo cho các nhà làm công tác nghiên cứu. Vì vậy việc đào tạo phải chuẩn từ chất lượng đầu vào, đảm bảo cơ chế thải loại trong quá trình đào tạo và đạt chuẩn chất lượng đầu ra...

Toàn cảnh buổi tọa đàm sáng ngày 23/3.

      Nhằm có đủ cơ sở cho việc mở đào tạo trình độ tiến sĩ ngành quản lý văn hóa để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn của người học và yêu cầu, xu thế chuẩn hóa cho đội cán bộ quản lý hoạt động văn hóa của đất nước. Sáng ngày 23/3/2021, tại phòng B101, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng mục tiêu, nội dung đào tạo, chuẩn đầu ra ngành quản lý văn hóa trình độ tiến sĩ” do PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì tọa đàm.

      Nội dung tọa đàm xoay quanh các vấn đề: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra ngành quản lý văn hóa trình độ tiến sĩ; Chương trình và nội dung đào tạo ngành quản lý văn hóa gắn với khung trình độ quốc gia; Tính liên thông kiến thức từ trình độ đại học, thạc sĩ đến trình độ tiến sĩ ngành quản lý văn hóa và một sô nội dung khác có liên quan đến việc mở chương trình đào tạo bậc tiến sĩ ngành quản lý văn hóa của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đóng góp ý kiến.

      Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc và có giá trị của các đại biểu khách mời tham dự. Trên cơ sở các ý kiến này, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo cho nhóm biên soạn chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành quản lý văn hóa hoàn thiện nội dung trong thời gian sớm nhất, để nhà trường sớm triển khai mở được chương trình đào tạo bậc tiến sĩ ngành quản lý văn hóa trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases