Thông báo
Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức thi Anh văn TOEIC

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức thi Anh văn TOEIC

Lịch thi lần 1 lớp CĐ. VHDL16 - học theo niên chế, HKI (2015-2016), dành cho SV học trả nợ môn để đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Lịch thi lần 1 lớp CĐ. VHDL16 - học theo niên chế, HKI (2015-2016), dành cho SV học trả nợ môn để đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Thông báo về cuộc thi "Sáng tạo Slogan - Khẩu hiệu của trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo về cuộc thi "Sáng tạo Slogan - Khẩu hiệu của trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Kế hoạch học tập lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 4 (khóa học 2014-2016), học kỳ 3, năm học 2015-2016

Kế hoạch học tập lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 4 (khóa học 2014-2016), học kỳ 3, năm học 2015-2016

Kế hoạch học tập lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5 (khóa học 2015-2017), học kỳ I, năm học 2015-2016

Kế hoạch học tập lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5 (khóa học 2015-2017), học kỳ I, năm học 2015-2016

Quy định về thu các khoản phí năm học 2015-2016 đối với học viên bậc cao học hệ chính quy

Quy định về thu các khoản phí năm học 2015-2016 đối với học viên bậc cao học hệ chính quy

Thông báo triệu tập nhập học lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 04 và Văn hóa học khóa 02 – học kỳ 3 (năm học 2015 - 2016)

Thông báo triệu tập nhập học lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 04 và Văn hóa học khóa 02 – học kỳ 3 (năm học 2015 - 2016)

Thông báo nhập học đợt 1 năm học 2015-2016, Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5 và Cao học Văn hóa học khóa 3

Thông báo nhập học đợt 1 năm học 2015-2016, Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5 và Cao học Văn hóa học khóa 3

Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Văn hóa TPHCM (tính đến 16 giờ 30 ngày 01/09/2015)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung (tính đến 16 giờ 30 ngày 01/09/2015)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2014-2015 và các lớp Cao đẳng đào tạo theo niên chế thi lần 2)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2014-2015 và các lớp Cao đẳng đào tạo theo niên chế thi lần 2

Thông báo chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo số 2 về lịch thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học đợt 02 năm 2015

Thông báo số 2 về lịch thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học đợt 02 năm 2015

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154