Thông báo
Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và cuối khóa), học kỳ II (năm học 2015-2016): Dành cho sinh viên thi các môn bằng hình thức thi tự luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và cuối khóa), học kỳ II (năm học 2015-2016): Dành cho sinh viên thi các môn bằng hình thức thi tự luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và thực tập tốt nghiệp), học kỳ II (năm học 2015-2016): Đối với sinh viên thi hết môn bằng các hình thức Thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, tiểu luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và thực tập tốt nghiệp), học kỳ II (năm học 2015-2016): Đối với sinh viên thi hết môn bằng các hình thức thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, tiểu luận

Lịch thi các lớp Đại học (học trả nợ môn) và các lớp Cao đẳng (đào tạo theo niên chế, thi lần 2), hệ chính quy, học kỳ I (năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp Đại học (học trả nợ môn) và các lớp Cao đẳng (đào tạo theo niên chế, thi lần 2), hệ chính quy, học kỳ I (năm học 2015-2016). Hình thức thi: Tự luận, vấn đáp, tiểu luận Từ ngày 19/04/2016 - 22/04/2016

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Tổ chức – Sản xuất chương trình sự kiện”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Tổ chức – Sản xuất chương trình sự kiện”

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện và hoàn thiện đăng ký làm thẻ ngân hàng Vietinbank cho sinh viên

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện và hoàn thiện đăng ký làm thẻ ngân hàng Vietinbank cho sinh viên

Lịch học các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM (học kì II năm học 2015-2016)

Lịch học các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM (học kì II năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015-2016)

Phòng Tài vụ thông báo về việc tiếp sinh viên và giải quyết vấn đề nộp, thu học phí từ ngày Thứ Hai (07/3/2016)

Phòng Tài vụ thông báo về việc tiếp sinh viên và giải quyết vấn đề nộp, thu học phí từ ngày Thứ Hai (07/3/2016)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154