Thông báo
Lịch thi bổ sung: Các lớp Đại học hệ chính quy có sinh viên Dự Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV tại thành phố Quy Nhơn

Lịch thi bổ sung: Các lớp Đại học hệ chính quy có sinh viên Dự Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV tại thành phố Quy Nhơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và cuối khóa), học kỳ II (năm học 2015-2016): Dành cho sinh viên thi các môn bằng hình thức thi tự luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và cuối khóa), học kỳ II (năm học 2015-2016): Dành cho sinh viên thi các môn bằng hình thức thi tự luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và thực tập tốt nghiệp), học kỳ II (năm học 2015-2016): Đối với sinh viên thi hết môn bằng các hình thức Thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, tiểu luận

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đi thực tập giữa khóa và thực tập tốt nghiệp), học kỳ II (năm học 2015-2016): Đối với sinh viên thi hết môn bằng các hình thức thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, tiểu luận

Lịch thi các lớp Đại học (học trả nợ môn) và các lớp Cao đẳng (đào tạo theo niên chế, thi lần 2), hệ chính quy, học kỳ I (năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp Đại học (học trả nợ môn) và các lớp Cao đẳng (đào tạo theo niên chế, thi lần 2), hệ chính quy, học kỳ I (năm học 2015-2016). Hình thức thi: Tự luận, vấn đáp, tiểu luận Từ ngày 19/04/2016 - 22/04/2016

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154