Thông báo
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm thi môn năng khiếu nghệ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm thi môn năng khiếu nghệ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc tế "Các loại hình Du lịch hiện đại"

Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc tế "Các loại hình Du lịch hiện đại"

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học "Giá trị văn hóa tinh thần trong đời sống gia đình đô thị hiện nay".

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học "Giá trị văn hóa tinh thần trong đời sống gia đình đô thị hiện nay".

Kế hoạch tổ chức thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Kế hoạch tổ chức thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi ngày 28/6/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi ngày 28/6/2016

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ- ĐHVHTPHCM ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp HCM)

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ- ĐHVHTPHCM ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp HCM)

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính qui học kỳ II năm học 2015 – 2016 và truy lĩnh học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên năm thứ nhất

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính qui học kỳ II năm học 2015 – 2016 và truy lĩnh học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên năm thứ nhất

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Học kỳ II năm học 2015 - 2016), hình thức thi Tự luận (Thời gian thi: từ 20/6 đến 01/7/2016)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Học kỳ II năm học 2015 - 2016), hình thức thi Tự luận (Thời gian thi: từ 20/6 đến 01/7/2016)

Lịch thi bổ sung: Các lớp Đại học hệ chính quy có sinh viên Dự Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV tại thành phố Quy Nhơn

Lịch thi bổ sung: Các lớp Đại học hệ chính quy có sinh viên Dự Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV tại thành phố Quy Nhơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154