Thông báo
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên bậc đại học và bậc cao đẳng hệ chính quy năm thứ nhất (nhập học năm 2016)

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên bậc đại học và bậc cao đẳng hệ chính quy năm thứ nhất (nhập học năm 2016)

Thông báo triệu tập nhập học Lớp Cao học QLVH - khóa 5 và Lớp VHH - khóa 3 (học kỳ 3 và 4 năm học 2016-2017)

Thông báo triệu tập nhập học Lớp Cao học QLVH - khóa 5 và Lớp Cao học VHH - khóa 3 (học kỳ 3 và 4, năm học 2016-2017)

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Thư mời viết bài hội thảo "Sách điện tử ở Việt Nam – Thực trạng và xu hướng phát triển"

Thư mời viết bài hội thảo "Sách điện tử ở Việt Nam – Thực trạng và xu hướng phát triển"

Thông báo tuyển sinh sau đại học, trình độ thạc sĩ, các chuyên ngành Quản lý Văn hóa và Văn hóa học, đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh sau đại học, trình độ thạc sĩ, các chuyên ngành Quản lý Văn hóa và Văn hóa học, đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên các lớp thuộc Khoa Xuất bản

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên các lớp thuộc Khoa Xuất bản

Lịch thi Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016-2017, các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy, năm thứ II, III, IV (ngày thi: 22/8/2016)

Lịch thi Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016-2017, các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy, năm thứ II, III, IV (ngày thi: 22/8/2016)

Thông báo về việc thu học phí năm học 2016-2017 bằng hình thức thu trực tuyến và Tài liệu hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến qua thẻ ATM nội địa

Thông báo về việc thu học phí năm học 2016-2017 bằng hình thức thu trực tuyến và Tài liệu hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến qua thẻ ATM nội địa

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2015-2016)

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Danh sách học viên Cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Văn hóa và Văn hóa học - Đợt 4 (ngày 13/8/2016)

Danh sách học viên Cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Văn hóa và Văn hóa học - Đợt 4 (ngày 13/8/2016)

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan.

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học, năm 2016

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học, năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154