Thông báo
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu (Đ/v học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu (Đ/v học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Danh sách sinh viên năm Nhất nhận lại tiền khám sức khỏe đã nộp nhưng không đi khám trong năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên năm Nhất nhận lại tiền khám sức khỏe đã nộp nhưng không đi khám trong năm học 2016 - 2017

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Thông báo về việc truyền thông nhân ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo về việc truyền thông nhân ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học hệ vừa làm vừa học tháng 11 năm 2016

Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học hệ vừa làm vừa học tháng 11 năm 2016

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154