Thông báo
Danh sách sinh viên năm Nhất nhận lại tiền khám sức khỏe đã nộp nhưng không đi khám trong năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên năm Nhất nhận lại tiền khám sức khỏe đã nộp nhưng không đi khám trong năm học 2016 - 2017

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Thông báo về việc truyền thông nhân ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo về việc truyền thông nhân ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học hệ vừa làm vừa học tháng 11 năm 2016

Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học hệ vừa làm vừa học tháng 11 năm 2016

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ Quản lý văn hóa năm 2016

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ Quản lý văn hóa năm 2016

Thông báo nhập học các lớp Cao học Quản lý văn hóa - khóa 6 và Cao học Văn hóa học - khóa 4

Thông báo nhập học các lớp Cao học Quản lý văn hóa - khóa 6 và Cao học Văn hóa học - khóa 4

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154