Thông báo
Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017"

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - Tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích"

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 6)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 6)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 2

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 2

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 1

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 1

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy đi thực tập cuối khóa và giữa khóa (Đợt 1 và 2, từ ngày 04/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy đi thực tập cuối khóa và giữa khóa (Đợt 1 và 2, từ ngày 04/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Thông báo về thời gian chốt danh sách thi

Thông báo về việc thay đổi lịch dạy và báo nghỉ học - học phần Anh văn tăng cường, của Khoa LLCT&KTĐC

Thông báo về việc thay đổi lịch dạy và báo nghỉ học - học phần Anh văn tăng cường, của Khoa LLCT&KTĐC

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, giới thiệu tài liệu với chủ đề:“Sách và vai trò của sách trong học tập, nghiên cứu”

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, giới thiệu tài liệu với chủ đề:“Sách và vai trò của sách trong học tập, nghiên cứu”

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 5)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 5)

Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hóa khóa III, IV và Văn hóa học khóa I, II

Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hóa khóa III, IV và Văn hóa học khóa I, II

Thông báo hạn cuối bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Văn hóa học khóa I và lớp cao học Quản lý Văn hóa khóa III

Thông báo hạn cuối bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Văn hóa học khóa I và lớp cao học Quản lý Văn hóa khóa III

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 5 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 5 năm 2017

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154