Thông báo
Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Quy định về thời gian thu học phí và các khoản lệ phí khác của sinh viên nhà trường trong học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quy định về thời gian thu học phí và các khoản lệ phí khác của sinh viên nhà trường trong học kỳ I năm học 2017 - 2018

Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Quyết định mức thu học phí năm học 2017 - 2018

Quyết định mức thu học phí năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy dành, cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, dành cho sinh viên xét tốt nghiệp

Thông báo Sinh viên nhận lại giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên

Thông báo Sinh viên nhận lại giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154