Thông báo
Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Quyết định mức thu học phí năm học 2017 - 2018

Quyết định mức thu học phí năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy dành, cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, dành cho sinh viên xét tốt nghiệp

Thông báo Sinh viên nhận lại giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên

Thông báo Sinh viên nhận lại giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Đào tạo hệ Vừa làm Vừa học, Văn bằng 2 và Liên thông

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Đào tạo hệ Vừa làm Vừa học, Văn bằng 2 và Liên thông

Phiếu khảo sát đăng ký ở Ký túc xá Cơ sở 2 (Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM)

Phiếu khảo sát đăng ký ở Ký túc xá Cơ sở 2 (Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM)

Thông báo về việc mở khóa đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện - hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc mở khóa đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện - hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc mở khóa đào tạo đại học văn bằng hai năm 2017 ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc mở khóa đào tạo đại học văn bằng hai năm 2017ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tổ chức Học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc tổ chức Học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154