Thông báo
Thông báo hạn cuối bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Văn hóa học khóa I và lớp cao học Quản lý Văn hóa khóa III

Thông báo hạn cuối bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Văn hóa học khóa I và lớp cao học Quản lý Văn hóa khóa III

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 5 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 5 năm 2017

Thông báo nhập học lớp cao học QLVH khóa 6 và VHH khóa 4 - HK II năm học 2016 - 2017

Thông báo nhập học lớp cao học QLVH khóa 6 và VHH khóa 4 - HK II năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo Tuyển sinh Lớp Tiếng Nhật căn bản

Thông báo Tuyển sinh Lớp Tiếng Nhật căn bản

Thông báo Về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 4)

Thông báo Về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 4)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi Anh văn theo tiêu chuẩn TOEIC

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi Anh văn theo tiêu chuẩn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp Anh văn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp Anh văn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo chiêu sinh các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu (Đ/v học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu (Đ/v học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154