Thông báo
Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học tại trường đại học Silpakorn, Thái Lan

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học tại trường đại học Silpakorn, Thái Lan

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2017 – 2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2017 – 2018

Quyết định miễn, giảm học phí, cho sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2017 – 2018

Quyết định miễn, giảm học phí, cho sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2017 – 2018

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân năm 2018 tại Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân năm 2018 tại Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phục vụ bạn đọc vào ngày thứ 7 hàng tuần

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phục vụ bạn đọc vào ngày thứ 7 hàng tuần

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017

Quyết định xóa tên sinh viên ra khỏi danh sách học tập và cảnh báo sinh viên có kết quả học tập yếu, kém.

Quyết định xóa tên sinh viên ra khỏi danh sách học tập và cảnh báo sinh viên có kết quả học tập yếu, kém.

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 12/01/2018)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 12/01/2018)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154