Chuyên mục: Thông báo đối với sinh viên    Ngày đăng: 17/03/2017

Thông báo về việc tổ chức lớp học chuyên đề "Những vấn đề về Văn hóa Việt Nam"


THÔNG BÁO

(V/v tổ chức lớp học chuyên đề: Những vấn đề về Văn hóa Việt Nam)

 

       Kính gửi: - Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5, khóa 6;

                      - Lớp Cao học Văn hóa học khóa 2, khóa 3;

                      - Lớp Nghiên cứu sinh Quản lý văn hóa khóa 1.

 

Khoa Sau đại học - Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học viên các lớp Cao học Quản lý văn hóa Khóa 5, Khóa 6; lớp Văn hóa học khóa 3, khóa 4 và lớp Nghiên cứu sinh Quản lý văn hóa khóa 1 về việc tham gia học tập chuyên đề: Những vấn đề về Văn hóa Việt Nam do GS.TSKH Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam giảng dạy như sau:

Thời gian học: cả ngày thứ Hai (ngày 20/3/2017).

Sáng: từ 8h00 – 11h30, Chiều: từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm: phòng B.201 – Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

* Lưu ý:

- Đây là một trong những buổi sinh hoạt khoa học có tính chất quan trọng của nhà Trường. Học viên sẽ được cộng điểm tối đa 0,3 điểm vào luận văn bảo vệ chính thức khi tham dự sinh hoạt khoa học của nhà Trường.

- Mọi chi tiết liên hệ khoa Sau đại học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh - Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, ĐT:  (08) 3.5190320

Đề nghị các học viên thực hiện đúng nội dung Thông báo này.       

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

                           KT. HIỆU TRƯỞNG

                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          (đã ký)     

                                                                                                                                                                     Lâm Nhân

 

* Mời xem chi tiết file thông báo đính kèm tại đây

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154