Chuyên mục: Thông báo đối với sinh viên    Ngày đăng: 06/12/2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 2)


THÔNG BÁO

Về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 2)

_____

 

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 1682/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018.

Căn cứ Công văn số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục và đào đạo, Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc thực hiện BHYT học sinh – sinh viên năm học 2017 – 2018.

Căn cứ Công văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn bổ sung BHYT – HSSV năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mua bảo hiểm y tế (lần 2) đối với sinh viên năm 2018 như sau:

1. Đối tượng thực hiện

- Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường chưa mua bảo hiểm y tế lần 1, phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc lần 2 theo quy định của Nhà nước.

- Sinh viên đã mua bảo hiểm y tế ở địa phương; sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo,... đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ, khi hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ thì tiếp tục mua bảo hiểm y tế tại Trường ngay từ tháng tiếp theo đến hết thời hạn chung là ngày 31/12/2018.

2. Mức đóng BHYT năm 2018 như sau

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở của viên chức nhà nước (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm 2017 (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng.

Trong đó:

+ Sinh viên đóng 70% = 491.400 đồng/12 tháng.

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 196.020 đồng.

- Sinh viên cao đẳng năm thứ 2 và sinh viên đại học năm thứ 1, 2, 3 mua BHYT 12 tháng trong năm 2018 là: (4,5% x 1.300.000 đ x 12 tháng x 70% = 491.400 đồng).

- Sinh viên cao đẳng và sinh viên đại học năm cuối mua BHYT 9 tháng trong năm 2018 là: (4,5% x 1.300.000 đ x 9 tháng x 70% = 368.550 đồng).

3. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

- Đối với sinh viên cao đẳng năm thứ 2 và đại học năm thứ 1, 2, 3 đóng 12 tháng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày (01/01/2018 đến 31/12/2018)

- Đối với sinh viên năm cao đẳng và đại học năm cuối đóng 9 tháng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày (01/01/2018 đến 30/09/2018)

- Đối với sinh viên đại hoc năm thứ nhất đóng 15 tháng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày (01/10/2017 đến 31/12/2018). Sinh viên đại học năm thứ nhất đóng 3 tháng thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày (01/10/2017 đến 31/12/2017).

4. Thời gian và địa điểm nộp tiền bảo hiểm y tế (bắt buộc)

- Thời gian nộp: Từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

- Tại Phòng Tài Vụ Cơ sở 1, Cơ sở 2 tại Phòng Y tế (tòa nhà ký túc xá) Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: - Căn cứ Công văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31/8/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM. Tất cả sinh viên chính quy tham gia BHYT phải tra cứu mã số BHXH. Trường hợp tra cứu được mã số BHXH thì ghi vào phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH (phiếu hướng dẫn do nhà trường phát). Trường hợp chưa tra cứu được mã số BHXH thì kê khai chính xác, đầy đủ thông tin vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm phụ lục thành viên hộ gia đình (mẫu do nhà trường phát). Sau đó nộp cho Tổ Y tế cơ sở 1 và cơ sở 2 của nhà trường. Do việc tra cứu, cập nhật mã số BHXH mất nhiều thời gian nên sau khi nhận được tờ khai từ nhà trường phát đề nghị sinh viên cập nhật nhanh chóng và nộp lại cho Tổ Y tế nhà trường để in thẻ BHYT. Trong thời gian HSSV chưa có thẻ BHYT nhưng có phát sinh chi phí khám chữa bệnh. HSSV đi khám chữa bệnh thì lấy hóa đơn về cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp.

-         Sinh viên phải đóng tiền BHYT và tra cứu mã số BHXH hoặc khai thông tin cá nhân vào mẫu (TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình). Nếu thiếu một trong hai yêu cầu trên Nhà trường không thể làm thẻ bảo hiểm y tế được. Mọi thắc mắc về sau nhà trường không giải quyết.

HSSV hoặc Phụ huynh HSSV tra cứu mã số BHXH tại trang web của bảo hiểm xã hội thành phố: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Ghi chú: Đối với HS-SV đã có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc các nhóm đối tượng theo quy định (thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu), HS-SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo,… thì không phải mua thẻ bảo hiểm y tế tại Trường. Những trường hợp trên phải chứng minh cụ thể bằng cách photocopy thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng của năm 2018 nộp cho lớp trưởng kèm theo danh sách gửi về Tổ Y tế Nhà trường để tổng hợp. Thời gian chậm nhất nộp thẻ BHYT photo năm 2018 vào ngày 31/12/2017.

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị, sinh viên thuộc Trường biết và thực hiện./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thế Dũng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154