Chuyên mục: Bậc đại học vừa làm vừa học    Ngày đăng: 19/06/2017

Thông báo về việc mở khóa đào tạo đại học văn bằng hai năm 2017 ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh


Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 cho Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh và đào tạo một lớp đại học văn bằng hai hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý văn hóa khóa 2017 – 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Viên chức đang công tác trong và ngoài ngành văn hóa, hoặc những người có nguyện vọng.

- Về trình độ học vấn: có bằng tốt nghiệp đại học, cử nhân (không phân biệt khối, ngành).

- Có đầy đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng miễn thi:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do các trường khác, bao gồm các ngành: Triết học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý Thể dục thể thao, Nghệ thuật trình diễn, Nghệ thuật nghe nhìn, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật.

3. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi: 02 bản (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học: 02 bản (có công chứng).

- Bảng điểm tốt nghiệp đại học: 02 bản.

- Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận như giấy khai sinh của Ủy ban nhân dân xã, phường: 02 bản (có công chứng).

- Quyết định cử đi thi của địa phương, đơn vị: 02 bản (nếu có)

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: 02 bản (nếu có)

- Ảnh màu 3x4 cm: 04 ảnh (trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lại của thí sinh.

4. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:

- Khoa Tại chức, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/09/2017.

5. Môn thi, thời gian và địa điểm thi tuyển:

- Môn thi: 02 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam và Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ôn thi: thí sinh tự ôn tập theo nội dung đính kèm

- Thời gian thi tuyển: Ngày 07/10 và 08/10/2017

- Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

6. Lệ phí hồ sơ và thi tuyển:

- Hồ sơ dự tuyển: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi: 800.000 đồng/thí sinh

7. Chương trình học:

Học theo chương trình đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý văn hóa bao gồm 110 đơn vị học trình, học theo niên chế, bao gồm 5 học kỳ (2,5 năm học).

8. Học phí: Dự kiến mức học phí: 4.700.000 đ/học kỳ.

9. Điều kiện mở lớp:

Số lượng học viên từ 40 trở lên, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mới tiến hành tổ chức tuyển sinh và đào tạo.

Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ Khoa Tại chức, Trường Đại học Văn hóa
Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 083.5106501, Fax: 083.5106502, địa chỉ website: www.hcmuc.edu.vn.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                      TS. Nguyễn Thế Dũng

Hoàng Hải - BBT Website (Cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154