Chuyên mục: Thông báo đối với sinh viên    Ngày đăng: 23/11/2017

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học tại trường đại học Silpakorn, Thái Lan


 

 

* Mời xem thêm một số nội dung sau:

1. MSSU-Application Form

2. Nội dung chương trình dự kiến khóa học chuyên đề "Quản lý du lịch dựa vào cộng đồng từ kinh nghiệm Thái Lan"

(Nội dung chương trình bằng File Tiếng Anh)

 

* Ghi chú: Nội dung thông báo này đã được gửi về các Khoa chuyên môn. Sinh viên các Khoa liên hệ trực tiếp tại Khoa chuyên môn để có thông tin chi tiết và đầy đủ về chương trình này.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154