Chuyên mục: Tuyển sinh    Ngày đăng: 25/04/2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016


* Thí sinh tải nội dùng từ tập tin đính kèm sau đây:

- Dạng file PDF

- Dạng file Word

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cập nhật ngày 24/3/2016

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154