Thông báo
Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan.

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chương trình Hội trại thanh niên quốc tế tại trường đại học Silpakorn - Thái Lan, tháng 01/2016

Chương trình Hội trại thanh niên quốc tế tại trường đại học Silpakorn - Thái Lan, tháng 01/2016

Chương trình dự tuyển Học bổng học Tiếng Anh (IVASF/CEEVN, khóa cuối cùng)

Chương trình dự tuyển Học bổng học Tiếng Anh (IVASF/CEEVN, khóa cuối cùng)

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Thư mời viết tham luận Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tiểu vùng Sông Mê Kông"

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC DU LỊCH TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG ----------------------------- Kính gửi: Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên Nhà trường và Các Nhà nghiên

Thông tin về Chương trình giao lưu văn hóa với Trường Đại học SILPAKORN, Thái Lan – tháng 1/2015

Thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Văn hóa TP.HCM và Đại học Silpakorn, Thái Lan ký kết tháng 8 năm 2013, Trường Đại học Silpakorn mời đoàn giảng viên (02 người) và sinh viên (15 người)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154