Thông báo mở khóa học tiếng anh tăng cường học kỳ 1, 2018-2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-08-2018


Thông báo mở khóa học tiếng anh tăng cường học kỳ 1, 2018-2019

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.