Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 27/07/2016

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học, năm 2016


THÔNG BÁO SỐ 3

(V/v thông báo lịch ôn thi và thi tuyển sinh

Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học  năm 2016)

 

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo với các thí sinh dự thi Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học năm 2016 lịch ôn thi và thi tuyển sinh cụ thể như sau:

- Ôn thi: từ ngày 22/8/2016 đến ngày 08/9/2016

+ Tiếng Anh: từ ngày 22/8/2016 đến ngày 04/9/2016

+ Triết học: ngày 05 và 07/9/2016

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam: ngày 06 và 08/9/2016

- Thi tuyển sinh: từ ngày 23/9/2016 đến ngày 25/9/2016

          + Lệ phí dự thi: 500.000 đ/ 01 thí sinh

          + Phổ biến Quy chế thi Tuyển sinh Cao học: Học viên tập trung vào lúc 8h00 sáng ngày 23/9/2016 tại phòng B.201 (lầu 02).

+ Lịch thi:- Sáng ngày 24/9/2016: thi môn Triết học

      - Chiều ngày 24/9/2016: thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

      - Sáng ngày 25/9/2016: thi môn Tiếng Anh (đọc viết, nghe hiểu)

      - 10h Sáng ngày 25/9/2016: thi môn Tiếng Anh (nói)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM – 51, Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM. Điện thoại: 08.35011788

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

- Lưu: VT, K.SĐH, P.TT&ĐBCLĐT.

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

(đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Thế Dũng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154