Không chỉ làm đúng ngành nghề như đam mê khi còn trẻ, giờ đây khi trở về cộng tác với Trường cũ anh như được trở về nhà của mình. Ngoài những giờ lên lớp cũng như bao giảng viên khác, anh có mặt trong những hoạt động của sinh viên Khoa QLVH,NT nếu điều kiện cho phép. Có khi anh đến tận các tỉnh để xem sinh viên tổ chức các sự kiện thi kết thúc học phần, hay tham gia những sự kiện do chính các giảng viên là đạo diễn của Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật dàn dựng tại các địa phương. Làm quản lý nhưng Huỳnh Công Khôi Nguyên không cứng nhắc máy mà rất linh hoạt, uyển chuyển và đặc biệt rất coi trọng thực hành.

Ths Huỳnh Công Khôi Nguyên (Bìa phải) cùng các TS Trịnh Đăng Khoa, đạo diễn Hoàng Duẩn, Ths Trần Hoàng Thái, đại diện công ty sự kiện và lãnh đạo Thành phố Hà Tiên tại sự kiện "Xuân trên đất biển Hà Tiên" do chính các giảng viên Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật làm biên kịch, đạo diễn và tổ chức sản xuất

Hãy nghe Anh nói gì về Trường xưa trong “Đôi dòng” gửi về cho chúng tôi!

Hơn hai mươi năm công tác trong ngành, ngoảnh lại, tôi cảm thấy may mắn khi đã từng được làm sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tích lũy về kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp từ môi trường đào tạo này, đã giúp tôi có được một nền tảng khá vững vàng để vận dụng, phát huy vào công tác quản lý, tổ chức, biên tập, dàn dựng, thực hiện hàng trăm chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật, văn hóa xã hội ở nhiều quy mô khác nhau: từ cấp độ cơ sở, địa phương cho đến cả tầm quốc gia, quốc tế!

Xin tri ân các thế hệ giảng viên đã mang đến cho tôi những tri thức làm nghề và làm người quý báu!

Cho đến hôm nay, trái tim tôi vẫn rộn nhịp đập tự hào: là cựu sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh!

HUỲNH CÔNG KHÔI NGUYÊN

(Giám đốc Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP. Hồ Chí Minh; Cựu sinh viên lớp Cao đẳng Văn hóa Quần chúng 1, niên khóa 1996 – 1999; Cựu sinh viên lớp Liên thông Đại học Quản lý Văn hóa 1, niên khóa 2007 – 2009; Cựu học viên lớp Cao học Quản lý Văn hóa 1, niên khóa 2011 – 2014)

Vậy đó, sinh viên đã học tại ngôi Trường Đại học văn hóa TP.HCM nói chung và Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật nói riêng không những chỉ được Thầy, Cô qua bao thế hệ trao truyền kiến thức mà còn được “gọt dũa vun đắp” về đạo đức để rồi khi ra trường ai cũng luôn tự hào và mong được trở lại, đóng góp.

Cám ơn “Đôi dòng” của thạc sĩ Huỳnh Công Khôi Nguyên

BBT-HCD-TĐK

Kỹ thuật hình ảnh: Biti Anh Đào – Tấn Thành

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases