Thực hiện kế hoạch học kỳ 2, năm học 2021 - 2022, ngày 11/6/2022, khoa Văn hóa học tổ chức cho sinh viên lớp đại học Văn hóa học 13 (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) thực tập giữa khóa tại xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định. Trong thời gian 1 tháng, sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để khảo sát thu thập thông tin thực tế và thành văn tại địa bàn nghiên cứu về văn hoá du lịch, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng và làng nghề,...; từ đó nhận xét, đánh giá, rút ra kết luận và đề xuất về các vấn đề nghiên cứu sau quá trình thực tập. Sinh viên được tập trung rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng mềm khác,… cần thiết cho công việc trong tương lai.

     Cũng trong thời gian này, sinh viên còn được tham quan và trải nghiệm các địa điểm văn hoá du lịch, di tích lịch sử và các thiết chế văn hoá tại tỉnh Bình Định. Đây sẽ là cơ hội cho các bạn sinh viên vừa học tập nghiên cứu, vừa thư giãn tại một không gian mới có thể giúp cho sinh viên thay đổi tư duy và rèn luyện bản lĩnh của mình.

BBT Khoa VHH

      Xem thêm tại: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/sinh-vien-chuyen-nganh-van-hoa-viet-nam-thuc-tap-giua-khoa-tai-binh-dinh.html

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases