Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 26/10/2016

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên


* MỜI XEM CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ SAU:

1. Thông báo Về việc đăng ký tham dự buổi sinh hoạt kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

2. Kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

3. Mẫu Phiếu đăng ký tham dự Sinh hoạt kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên - năm 2016.

(Sinh viên tham dự Tọa đàm "Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa của thành công" do Nhà trường tổ chức)

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154