Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Thời hạn và việc xúc tiến kiểm định chất lượng giáo dục cấp CSGD năm 2017

Thời hạn và việc xúc tiến kiểm định chất lượng giáo dục cấp CSGD năm 2017

Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Học kỳ I, năm học 2016 - 2017)

Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Học kỳ I, năm học 2016 - 2017)

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Dự thảo: Thông tư Ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Dự thảo: Thông tư Ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc họp phần - Dành cho SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần - Dành cho SV trường ĐH Văn hóa TPHCM

Dự thảo: Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Dự thảo: Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Hình thức thi Tự luận, thời gian thi từ 08/02 đến 14/02/2017, tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy, học kỳ I (2016 - 2017), bằng hình thức tự luận, tại các cơ sở 1 và 2 của Nhà trường

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I (năm học 2016 - 2017)

Lịch thi Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016-2017, các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy, năm thứ II, III, IV (ngày thi: 22/8/2016)

Lịch thi Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016-2017, các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy, năm thứ II, III, IV (ngày thi: 22/8/2016)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2015-2016)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy (do sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2015-2016)

Thông báo về việc thay đổi lịch thi ngày 28/6/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi ngày 28/6/2016

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154