Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy dành, cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, dành cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Lịch thi Bổ sung các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy Khoa QLVH (HKII, năm học 2016-2017) - Hình thức thi: Vấn đáp, thực hành

Lịch thi Bổ sung các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy Khoa QLVH (HKII, năm học 2016-2017) - Hình thức thi: Vấn đáp, thực hành

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2016-2017 (gồm tất cả các hình thức thi và tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2016-2017 (gồm tất cả các hình thức thi và tại hai cơ sở 1 và 2)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập (Học kỳ I, năm học 2017 - 2018)

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập (Học kỳ I, năm học 2017 - 2018)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 2

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 2

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 1

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (HKII, 2016-2017) - Tại Cơ sở 1

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy đi thực tập cuối khóa và giữa khóa (Đợt 1 và 2, từ ngày 04/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ chính quy đi thực tập cuối khóa và giữa khóa (Đợt 1 và 2, từ ngày 04/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154