Nội dung Ba công khai năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 20-08-2018


Mời xem chi tiết các nội dung về 3 công khai cụ thể sau: (chi tiết tại file đính kèm trong từng nội dung)
 
* BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT):
 
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY:
 
 
2. Ngành Bảo tàng học
 
2.1. Chuyên ngành Bảo tồn Bảo tàng.
 
2.2. Chuyên ngành Bảo quản Hiện vật Bảo tàng.
 
 
4. Ngành Quản lý văn hóa
 
4.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
 
4.2. Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa
 
4.3. Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật
 
4.4. Chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc
 
5. Ngành Văn hóa học
 
 
 
 
 
 
8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 
 
 
II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC)
 
 
2. Ngành Quản lý Văn hóa
 
III. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng KT&ĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.