Nội dung Ba công khai năm học 2017 - 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-04-2018


* BIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

1. Ngành Bảo tàng học

2. Ngành Bảo tồn - Bảo tàng

3. Ngành Quản lý Văn hóa

3.1. Chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc

3.2. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

3.3. Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

4. Ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

5. Ngành Thông tin - Thư viện

6. Ngành Văn hóa học - Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

7. Ngành Văn hóa học

8. Ngành Việt Nam học

9. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

* BIỂU MẪU 23 - CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Của CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư Số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

* BIỂU MẪU 22 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

* BIỂU MẪU 24 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.