Nghiên cứu
Hội thảo khoa học: Đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua rất nhiều cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục và

Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”

Ngày 3/10/2014, tại Thành phố Sóc Trăng, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học: “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”.

Tọa đàm khoa học "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, nội dung về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã được Đảng

Tọa đàm khoa học “Thực trạng văn hóa đọc và công tác tổ chức văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”

Nhằm mục đích đánh giá sơ bộ và thảo luận các vấn đề đã tóm lược được về nội dung đề tài trong quá trình triển khai thực hiện, sáng 16/8/2014, Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Văn hóa dân tộc thiểu số:

1. Đời sống văn hóa người Stiêng tỉnh Bình Phước (2009 - 2011, Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Trần Văn Ánh) 2. "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và

Báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội”

Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 28/6/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong

Tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ”

Từ ngày 20/7/2012 đến ngày 26/7/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ (do PGS.TS. Trần Văn Ánh làm chủ nhiệm) tại hai tỉnh An

Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn khoa học với chủ đề “Nhận thức, quan điểm của giới trẻ về văn hóa trong thời kỳ toàn cầu hóa”.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến lược phát triển đất nước đã được đề ra trong NQ 5 (khóa VIII) năm

Nghiệm thu giáo trình Văn hóa giao tiếp

Sáng nay, Hội đồng nghiệm thu giáo trình Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Văn hóa giao tiếp do tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh (Hiệu Trưởng) và tiến sĩ Đậu Thị Ánh Tuyết (Trưởng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154