Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, ngành học ưu tiên về chính sách dân tộc chỉ có ở phía Nam

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-04-2019


         Sinh viên theo học ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu văn hóa tộc người. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề cụ thể của chuyên ngành được đào tạo. Hiểu biết về văn hóa tộc người, các dân tộc thiểu số Việt Nam, các đặc điểm về lịch sử, điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đời sống kinh tế xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ thuật. Giải thích, phân tích các xu hướng phát triển của văn hóa tộc người trong bối cảnh giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong nước và khu vực. Xây dựng và thực hiện đề tài, dự án; quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số.

          Sinh viên còn được trang bị kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ như: khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc; biết cách ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; biết phân tích, lựa chọn và phản biện những vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ; có kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của ngành đào tạo. Đặc biệt, ngoài tiếng Anh sinh viên còn được đào tạo các ngôn ngữ dân tộc thiểu số như tiếng Khmer, tiếng Chăm, tiếng Hoa, tiếng Ba-na có thể sử dụng giao tiếp và làm việc môi trường về văn hóa dân tộc.

          Trong định hướng đào tạo ứng dụng, ngoài lý thuyết trang bị trên lớp sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam còn được đi thực tế, điền dã tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham dự các lễ hội, khảo sát nghiên cứu văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng… của các dân tộc ở Việt Nam. Sinh viên được trang bị kiến thức về nhân học hình ảnh, được thực hành quay phim, chụp ảnh, dựng phim về dân tộc học... Quá trình học, sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh còn có khả năng tổ chức và thực hiện các sân chơi tri thức văn hóa bổ ích, hấp dẫn như  “Sắc màu văn hóa” được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài trường tham gia. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội liên kết với các cơ quan, địa phương tham gia biểu diễn, liên hoan chương trình văn hóa văn nghệ các dân tộc ở Nam Bộ.

           Sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam được hình thành thái độ như: có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, đưa ra những sáng kiến và nhận định dựa trên kiến thức chuyên môn; có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng về văn hóa giữa các dân tộc.

          Đặc biệt, trong quá trình học, sinh viên được hưởng các chế độ ưu đãi, được miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng và các chế độ ưu tiên khác về chính sách dân tộc.

          Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số việt Nam có cơ hội làm việc tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa- Thông tin, Ban văn hóa xã hội, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; xây dựng, thực hiện kế hoạch, hoạt động, dự án tại các Trung tâm văn hóa, Bảo tàng, Ban quản lý di tích, Trung tâm văn hóa dân tộc, Nhà Văn hóa dân tộc, Nhà văn hóa cộng đồng, khu du lịch; có thể làm nghiên cứu viên tại Viện Khoa học xã hội và các đơn vị nghiên cứu có liên quan; các cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức sự kiện, công ty du lịch có hoạt động liên quan đến văn hóa dân tộc thiểu số.

          Triển vọng học tập, cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số còn có thể nghiên cứu ở bậc sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) để trở thành các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa dân tộc ở Việt Nam.

             Năm 2019, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí MInh tiếp tục là địa chỉ đào tạo uy tín trình độ cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ có ở phía Nam.

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Nguyệt

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.