Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 29/06/2017

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017


LỊCH THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - CÁC LỚP ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM NHẤT
HỌC KỲ II (2016-2017)
Ngày thi: 03/07/2017 CƠ SỞ I & II

 

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Thông báo

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154