Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 20/12/2017

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP ĐẠI HỌC - CAO  ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, HỌC KỲ I (2017-2018)
(HÌNH THỨC: THỰC HÀNH, THUYẾT TRÌNH, VẤN ĐÁP, TIỂU LUẬN)

 

* Mời sinh viên xem chi tiết lịch thi các lớp thi tại CƠ SỞ 1

* Mời sinh viên xem chi tiết lịch thi các lớp thi tại CƠ SỞ 2

 

(Phòng KT&ĐBCLGD thông báo)

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 20/12/2017

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154