Chuyên mục:    Ngày đăng: 10/02/2017

Giới thiệu Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


Khoa Quản lý văn hóa - Nghệ thuật được thành lập năm 1977 với tên ban đầu là khoa Văn hóa Quần chúng, sau đó đổi tên thành khoa Quản lý Văn hóa, hiện nay là Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật.

Với bề dày hơn 40 năm hình thành và phát triển, khoa Quản lý văn hóa – Nghệ thuật đã đào tạo được những cán bộ quản lý văn hóa nghệ thuật có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh thành phía Nam và trong cả nước.

Đội ngũ cán bộ và giảng viên của khoa có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị - chuyên môn nghiệp vụ, nhiều cá nhân đạt danh hiện chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ, bằng khen cấp bộ. Trong thời gian qua khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường khen tặng những danh hiệu cao quí sau:
-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin năm 2001 (theo Quyết định khen thưởng số 4113/QĐ-BVHTT, ngày 11/11/2003), về việc đã có có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 25 năm qua (1976 - 2001).
-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin năm 2006 (theo Quyết định khen thưởng số 5394/QĐ-BVHTT, ngày 28/11/2006), về việc đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 30 năm qua (1976 - 2006).
-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin (theo Quyết định khen thưởng số 4113/QĐ-BVHTT, ngày 11/11/2003), về việc đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2003.
-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin (theo Quyết định khen thưởng số 453/QĐ-BVHTT, ngày 27/02/2006), về việc đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2006.
-Đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa TP. HCM từ năm 2001 đến nay.

Ngoài các lớp đào tạo chính quy tại trường, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật còn liên kết mở lớp đào tạo liên thông, tại chức tại trường và các tỉnh thuộc miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ vàTây Nam Bộ với tổng số khoảng 1.000 sinh viên.

Địa chỉ công tác sau khi ra trường:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Sở VHTT và DL; Nhà văn hóa (Trung tâm thông tin, thể thao) các cấp; Phòng VHTT và DL quận, huyện, thị xã; Ban VHXH cấp xã, phường; đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm, galary; các trường VHNT.

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154