Chuyên mục:    Ngày đăng: 07/04/2014

Giới thiệu tổng quan khoa LLCT&KTĐC


Khoa Lý luận chính trị & Kiến thức đại cương tiền thân là Tổ văn hóa cơ bản từ ngày đầu thành lập trường, khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương ra đời trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo và mở rộng, đa dạng hóa mô hình đào tạo của trường.

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong chương trình đại cương do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cho học sinh, sinh viên thuộc các hệ, các khoa khác nhau của trường. Các môn học này được chia thành những nhóm chính sau đây:
- Các môn Lý luận chính trị.
- Các môn khoa học xã hội & nhân văn: Mỹ học, Tâm lý học, Pháp luật, Lịch sử văn minh thế giới, Xã hội học, Logic học …
- Các môn có tính chất thực hành: Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất.
Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa đạt tỉ lệ 80 % có trình độ sau đại học. Ngoài những giảng viên cơ hữu, Khoa còn mời các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học có uy tín và các tình nguyện viên đến từ Vương quốc Anh, Úc, Newzealand … cùng tham gia giảng dạy. Tập thể Khoa đã hoàn thành việc biên soạn các chương trình giáo dục học đại cương và chương trình liên thông cho các bậc học theo yêu cầu của Nhà trường. Hiện nay Khoa đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Các giảng viên của Khoa đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều công trình được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín và Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực của Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM.
Khoa thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên như thi đấu thể dục thể thao, thi Olimpic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… nhằm đưa các hoạt động này vào nề nếp, có tác động tốt đối với quá trình học tập của sinh viên.
Khoa LLCT & KTĐC tập trung rất nhiều Chuyên gia, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ngành khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154