Chuyên mục: Tuyển sinh    Ngày đăng: 04/05/2016

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu


Thí sinh dowload tại đây

Hoàng Hải - BBT website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154