Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 13/03/2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017


(Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2017)

MỜI BẠN ĐỌC XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 28/02/2017)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154