Chuyên mục: Thông báo ngoài trường    Ngày đăng: 09/08/2017

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN THI VÀ THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH

TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1 KHUNG CHÂU ÂU

(đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2011 và Quyết định số 2608/QĐ-BGDĐT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa và chuyên ngành Văn hóa học;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định số 35/QĐ-ĐHVH HCM, Tp.HCM ngày 01/3/2016, Khoa Sau đại học đã tiến hành tổ chức học tập và tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh B1 theo khung Châu Âu các cấp độ cho học viên cao học của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch đào tạo sau đại học các lớp Cao học, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lớp ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu cho học viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Học viên cao học Quản lý văn hóa khóa 06, cao học Văn hóa học khóa 04 và những học viên của các khóa trước chưa đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 của Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh

2. Tổ chức các lớp ôn thi: Ôn tập các kỹ năng làm bài thi để đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu.

Thời gian ôn thi: ôn thi từ ngày 06/9/2017 đến 21/9/2017

3. Lịch thi: ngày 30/9/2017

4. Địa điểm tổ chức ôn thi và thi: Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

5. Thời gian đăng ký ôn thi: tháng 8/2017

6. Kinh phí ôn, thi và cấp chứng chỉ: 2.000.000đ/ 01 học viên

7. Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM – 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2 Tp.HCM. Điện thoại liên hệ:08.35190320 hoặc 0918.630.609 (Thầy Lê Thế Bắc). Email: saudaihocdhvh@gmail.com

 

Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Thế Dũng

* Mời xem chi tiết và tải file kế hoạch đính kèm tại đây

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 09/8/2017)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154