Hợp tác quốc tế
Giao lưu với sinh viên Nam Phi về vấn đề bảo vệ Tê giác

Giao lưu với sinh viên Nam Phi về vấn đề bảo vệ Tê giác

Giao lưu với đoàn Trung tâm nghiên cứu Châu Á, Đại học Philippines, DiLiMan

Giao lưu với đoàn Trung tâm nghiên cứu Châu Á, Đại học Philippines, DiLiMan

Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Ký kết biên bản hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Ký kết biên bản hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Trường Đại học Văn hóa TPHCM ký kết biên bản về hợp tác đào tạo với Học viện Ngôn ngữ Shin-ai, Osaka, Nhật Bản

Trường Đại học Văn hóa TPHCM ký kết biên bản về hợp tác đào tạo với Học viện Ngôn ngữ Shin-ai, Osaka, Nhật Bản

Chương trình báo cáo kết quả học tập và giao lưu tại Thái Lan của Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Chương trình báo cáo kết quả học tập và giao lưu tại Thái Lan của Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Học tập và khảo sát thực tế tại Thái Lan của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM tháng 8/2016

Học tập và khảo sát thực tế tại Thái Lan của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM tháng 8/2016

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan.

Trao đổi về hợp tác đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Kwang Ju's, Hàn Quốc

Trao đổi về hợp tác đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Kwang Ju's, Hàn Quốc

Ký kết biên bản hợp tác đào tạo với Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc

Ký kết biên bản hợp tác đào tạo với Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc

Khởi động đầu năm mới trong quan hệ hợp tác đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TPHCM với Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan

Khởi động đầu năm mới trong quan hệ hợp tác đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TPHCM với Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan

Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM tham dự chương trình Giao lưu quốc tế International Young Blood Camp 2016 tại Thái Lan

Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM tham dự chương trình Giao lưu quốc tế International Young Blood Camp 2016 tại Thái Lan

Các buổi nói chuyện chuyên đề của Tiến sĩ Katarzyna Kwiecień-Długosz (Trường Đại học Zielona Gora – Ba Lan) tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Các buổi nói chuyện chuyên đề của Tiến sĩ Katarzyna Kwiecień-Długosz (Trường Đại học Zielona Gora – Ba Lan) tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Trao đổi hợp tác đào tạo với Trường Đại học HanNam, Hàn Quốc

Trao đổi hợp tác đào tạo với Trường Đại học HanNam, Hàn Quốc

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154