Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 06/05/2014

Họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp


altNhằm mục đích để sinh viên bày tỏ quan điểm, phản ảnh những ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, sinh hoạt trong và ngoài giờ học tại trường; đồng thời, trên cơ sở đó Nhà trường cũng muốn nắm bắt, tiếp thu các phản ảnh của sinh viên để kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề còn tồn tại và những hạn chế cần khắc phục trong quá trình làm công tác quản lý, giáo dục và đào tạo. Để thực hiện nhiệm vụ đó, ở mỗi học kỳ của từng năm học, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo và phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức các buổi họp giao ban - đối thoại trực tiếp, giải đáp các thắc mắc từ phản ảnh của học sinh sinh viên Nhà trường.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/3/2014, tại Hội trường C của Nhà trường, Ban giám hiệu và Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức buổi họp giao ban giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp thuộc học kỳ II năm học 2013 - 2014.

Do đặc thù của học kỳ này có nhiều lớp đi thực tập cuối khóa tại các địa phương, nên số lượng cán bộ đại diện lớp, đại diện Chi đoàn, Chi hội đến tham dự cuộc họp với số lượng tương đối hạn chế. Qua con số thống kê của Phòng Công tác sinh viên hiện nay Nhà trường có tổng cộng 83 đơn vị lớp, học kỳ này có 20 lớp hiện đang đi thực tập cuối khóa; 47 lớp có đại diện đến dự họp, 16 lớp không có đại diện tham dự (trong số này có gần 10 lớp hiện đang theo học ở cơ sở 2 tại Quận 9).

Ngoài ra, các Phòng, Khoa, Trung tâm và các Ban cũng đã cử đại diện của đơn vị mình đến dự họp và trực tiếp đối thoại giải đáp các vấn đề và các câu hỏi do sinh viên đặt ra liên quan đến đơn vị mình.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác đối thoại, thống kê và tổng hợp những vấn đề thắc mắc của sinh viên, Ban Giám hiệu Nhà trường trước đó đã chỉ đạo Phòng Công tác phối kết hợp cùng các khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp ghi nhận các phản ảnh của sinh viên và tổng hợp bằng văn bản, gửi các đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung cho công tác đối thoại.

alt alt

(Đại diện các Phòng/ Khoa đối thoại và trả lời câu hỏi của sinh viên )

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường đã giải đáp những vấn đề đặt ra thuộc quyền xử lý và điều chỉnh trực tiếp của cấp lãnh đạo cao nhất Nhà trường; những vấn đề khác liên quan đến các phòng, khoa, trung tâm... thì đại diện các đơn vị cũng đã trả lời trực tiếp một cách thỏa đáng nhất cho sinh viên.

Cuộc họp giao ban đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp là một cuộc họp quan trọng, cần thiết để thiết lập mối quan hệ tương tác lẫn nhau, là cầu nối để sinh viên trình bày các quan điểm và thắc mắc của mình, Nhà trường cũng nắm bắt và xử lý kịp thời nhằm tránh tình trạng các hạn chế tồn tại và tác động làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo của nhà trường và kết quả học tập của học sinh sinh viên. Ngoài các cuộc họp giao ban này, sinh viên cũng có thể trực tiếp phản ảnh những vến đề tồn tại đáng được quan tâm xử lý gấp với đại diện Ban Giám hiệu Nhà trương, hoặc lãnh đạo các Phòng/ Khoa/ Trung tâm/ Ban...và có thể thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Qua đánh giá tại cuộc họp giao ban đối thoại trực tiếp lần này, sinh viên còn ít quan tâm, đề xuất và thảo luận những ý kiến liên quan trực tiếp đến công tác nâng cao công tác giảng dạy và học tập, cải thiện kết quả học tập về chuyên môn nghiệp vụ, mà chủ yếu đặt ra những câu hỏi về các vấn đề hoạt động của đoàn/ hội, về xử lý một số công tác hành chính, thắc mắc một số vấn đề về chính sách và học bổng,...Tất cả những vấn đề do sinh viên đặt ra, lãnh đạo nhà trường và các đơn vị đã kịp thời giải đáp và ghi nhận để tiếp tục xử lý.

Mặc dù những ý kiến, thắc mắc của sinh viên chưa thật sự phản ảnh đúng một số vấn đề và cũng không thật sự tập trung vào những vấn đề chính yếu như công tác đào tạo, nội dung giảng dạy và học tập, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về ý thức học tập - sinh hoạt của sinh viên, về vấn đề đạo đức còn tồn tại những hạn chế..., nhưng Nhà trường cũng nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần và những vấn đề sinh viên đã đặt ra. Ban Giám hiệu Nhà trường khuyến khích sinh viên tiếp tục có những ghi nhận và phản ánh kịp thời các vấn đề và hạn chế còn tồn tại trong quá trình quản lý, giảng dạy - học tập và sinh hoạt của giảng viên và sinh viên.

* Xem thêm: BIÊN BẢN KẾT LUẬN NỘI DUNG CỦA PHIÊN HỌP GIAO BAN

 Tin và ảnh: Long Hạ

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154